Ordinační hodiny

Po-Pá: 8.00 - 19.00

So: 9.00 - 12.00


Pohotovost: 604 957 560

Kontakty

Nerudova 1040

735 81 Bohumín (zobrazit na mapě)

Tel.: 604 957 560

Email: abvet@seznam.cz

Operace měsíce

Hemobartonelóza- sekundární imunitně zprostředkovaná anemie

7.10.2013

Na naše pracoviště byla referována kočka evropská, s příznaky slabosti, hubnutí a občasného zvracení. Na původním pracovišti byl pacient léčen antibiotiky (Synulox), vitamíny(Combivit, Catosal, B12) a infuzemi. Klinickým vyšetřením byly zjištěny kachexie, výrazná dehydratace, anemické sliznice, teplota 38,9°C. Ultrasonografické vyšetření neprokázalo žádné abnormality. Poté byl proveden odběr krve jak na hematologické tak i biochemické ukazatele ( Bilirubin 29µmol.l, CB 52 g.l.,trombocyty 28 * 109 l, hematokrit 14,58 l.l, hemoglobin 42g.l, erytrocyty 2,38 * 1012 l a leukocyty 1,42 * 109.l, retikulocyty v normě) V důsledku výrazně nízkých hodnot hematokritu, hemoglobinu, erytrocytů a trombocytů jsme se rozhodli pro transfuzi plné krve .Pacient byl podroben dalším diagnostickým testům (FIV test – neg., FeLV test- poz., aglutinační test – poz., Coombsův test-1:64 -pozitivní, PCR pro průkaz hemobartonely-pozitivní ). Na základě pozitivních výsledků prováděných testů jsme stanovili diagnózu ,,Regenerativní sekundární imunitně zprostředkovaná anemie způsobená hemobartonelou´´.Terapeuticky byl nasazen Ronaxan (doxycyklin 10mg/kg) a Prednison (2mg/kg). Po nasazení léků se pacient začal výrazně zlepšovat a po týdnu byl propuštěn do domácí péče.

Anemie je popisována jako snížení počtu erytrocytů, hemoglobinu, hematokritu a MCV.

Diferenciální diagnostika imunitně zprostředkované anemie zahrnuje primární idiopatickou imunitně zprostředkovanou anemii, kde příčina vzniku je neznámá a sekundární imunitně zprostředkovanou anemii, kde se jako příčina vzniku uvádí např. systémový lupus erytematosus, neonatální izoerytrolýza, lymfoproliferativní onemocnění, posttransfuzní reakce, postvakcinační reakce, FELV, hemobartoneloza, babesiosa, ehrlichioza, dirofilarioza, , leishmanióza, lékové interakce na trimetoprimsulfát, peniciliny, NSAID.

Hemobartonelóza je onemocnění způsobené mykoplazmaty. Přenos může být způsoben hematogenně krevsajícím hmyzem popřípadě i transfuzí či kočičím škrábnutím. Inkubační doba se pohybuje okolo 10-15 dní a nejčastějšími klinickými příznaky jsou anemie, ikterus, slabost. Pro diagnostiku imunitně zprostředkované  anemie je využíván Coombsův test, který detekuje protilátky navázané na povrchu erytrocytů. Aglutinační test je orientační test prováděný v praxi při podezření na imunitně zprostředkovanou anemii. Dále je možné vyšetřit krevní nátěr, kde se Bartonely seskupují uvnitř erytrocytů jako malé kulovité buňky. Pro potvrzení infekce hemobartonelou se využívá PCR. PCR test na kočičí mycoplasmy je skupinově specifický pro tři různě patogenní druhy ( Hemobartonela haemofelis, Candidatus Hemobartonela haemominutum, Candidatus Hemobartonela turicensis). Hemobartonela hemofelis je nejpatogennější. Terapie hemobartonelózy se provádí aplikací ATB, nejčastěji použitím doxycyklinu v dávce 10mg/kg 3-6 týdnů. Další alternativou je možnost použití fluorochinolonů (enrofloxacin, marbofloxacin), popřípadě kombinace tetracyklinů s fluorochinolony. Pro utlumení imunitně zprostředkované hemolýzy se doporučuje podávání prednisolonu v počáteční dávce 1-2 mg/kg 2xdenně do vymizení anémie. Při hematokritu pod 0,15 je nutné uvažovat o transfuzi. Komplikujícím faktorem může být současná koinfekce virem FIV nebo FELV.
U pacientů nedochází po překonání akutní infekce k naprosté eliminaci patogena, infekce je ve stadiu latence a působením stresu může znovu propuknout. Prognóza je obecně dobrá.