Ordinační hodiny

Po-Pá: 8.00 - 19.00

So: 9.00 - 12.00


Pohotovost: 604 957 560

Kontakty

Nerudova 1040

735 81 Bohumín (zobrazit na mapě)

Tel.: 604 957 560

Email: abvet@seznam.cz

Operace měsíce

Avulze plexus brachialis

15.5.2014

Trakcí končetiny během traumatu vzniká tah na nervové provazce. Díky vysokému podílu pojivové tkáně se můžou periferní nervy natáhnout po určitou hranici, když se tato hranice překročí, nerv se v nejslabším místě přetrhne. Toto místo je ventrální nervový kořen v blízkosti míchy, dorzální nebo ventrální nervový kořen proximálně od senzorického ganglia, dorzální nervový kořen distálně od senzorického ganglia. Podle lokalitzace přetržení rozlišujeme 3 varianty avulze plexus brachiális. Postižení nervového kořene vede k Wallerově degeneraci všech postižených nervů distálně od noxy.
Pro klinické projevy je rozhodující rozsah a stupeň nervového poškození. Na těžké poškození nervových kořenů poukazuje hlavně abnormální kožní citlivost a monoplégie. Dalšími klinickými příznaky mohou být Hornerův syndrom a abnormální panikulární reflex.

Diagnostika je založena na poskytnuté anamnéze, typických klinických příznacích a rentgenologickém vyšetření, které vyloučí fraktury a luxace.

Léčba chirurgická je možná, je popsaná technika přemostětní kořenových nervů. Je to ale technika velmi náročná a v praxi ne příliž používaná. Bohužel jiná možná léčba příčiny není. Proto v praxi  nejčastěji používaná je léčba konzervativní - fyzioterapie, hydroterapie, elektrostimulace + ochranný a stabilizační obvaz. Na regeneraci je potřeba dlouhá doba. Pokud dochází k automutilaci postižené končetiny, vyskytují se infikované hluboké rány, je nutné provést amputaci. Při mírném poškození je možné zvažovat karpální artrodezi. Jen asi u 15%psů se postižená končetina vrátí k normální funkčnosti.

Na noční pohotovosti jsme přijali mladou fenku německého ovčáka sraženou autem. Na první pohled bylo patrné postižení pravé hrudní končetiny, kterou za sebou táhla.Klinické vyšetření teplota 38,5°C, sliznice růžové,vlhké, CRT 1,5s, zorničky normálně reagující na osvit, plíce a srdce bez patologických změn,abdomen palpačně nebolestivý - nevykazovalo další odchylky od normálu. Pravá pánevní končetina byla oteklá, bez povrchové i hluboké citlivosti, ostatní končetiny byly bez patologického nálezu. I další provedená vyšetření k vyloučení vnitřnímu zranění byla negativní:                                   UZV abdomenu - bez nálezu volné tekutiny, močový měchyř naplněn močí, RTG hrudníku - bez přítomnosti pneumothoraxu, RTG končetin, pánve a páteře -nativ: bez nálezu fraktur a luxací, EKG bez patologického nálezu a krevní tlak 128/98.

Po základní stabilizaci pacienta - infuze, protišoková terapie byl pacient po 24 hodinách propušten domů s diagnozou avulze plexu brachialis. Nyní Nera dostává podpůrnou terapii k regeneraci nervů, chodí na pravidelné rehabilitace a čekáme, zda-li se citlivost v končetině obnoví.