Ordinační hodiny

Po-Pá: 8.00 - 19.00

So: 9.00 - 12.00


Pohotovost: 604 957 560

Kontakty

Nerudova 1040

735 81 Bohumín (zobrazit na mapě)

Tel.: 604 957 560

Email: abvet@seznam.cz

Operace měsíce

Renální karcinom

17.4.2011

vysoká buněčnost preparátu

 

Pacient byl předveden s žádosti o konzultaci klinického stavu a neurologické vyšetření. Výživný stav byl dobrý, vědomí zachovalé, ale pes nereagoval na okolní podněty. Ophtalmologicky-bilaterálně byl pozorován episklerální nástřik cév, hyphaema a v levém oku iris bombata,pupilární ,palpaebrální a korneální reflexy v normě. Neurologické vyšetření prokázalo lehké postulární deficity, ataxii, a především deprese vědomí - pes reagoval slabě na okolí, maniákální chůze.

Biochemické i hematologické vyšetření krve neodhalilo žádnou odchylku od fyziologického rozmezí. Vyšetření moči – hustota 1025, pH 6, chemicky: protein +, krev +++, sediment: erytrocyty +++.Bylo vyslovené podezření na koagulační problémy - krvácení do přední oční komory , močového měchýře. Test bukálního krvácení byl, ale negativní. Ultrasonografické vyšetření ukázalo ohraničené hypoechogení ložisko v ledvinovém hylu a četné ložiska smíšené echogenity na kraniálním a kaudálním pólu levé ledviny. Pravá ledvina byla bez patologického nálezu, mezenteriální a regionální mízní uzliny zvětšené, ohraničené, také smíšené echogenity. Renomegálie byla potvrzena i rentgenologicky. Ultrasonografický nález ukazoval na možnou přítomnost trombu v hylu a neoplastické změny v oblasti pólu.

Z kraniální části levé ledviny jsme provedli aspiraci vzorku k cytologickému vyšetření. Vzorek tkáně měl známky malignity – anizocytóza, anizokaryóza, výrazná jadérka, preparát byl vysoce buněčný s málo tvořícími se clustery. Suspektně byla stanovena diagnóza renální karcinom. Krvácení do přední oční komory a neurologické změny, byly pravděpodobně vyvolané trombotickým poškozením( potvrzen v hylu ledviny) nebo metastaickou aktivitou neoplazie.

Primární renální neoplazie představují 0,6 – 1,7% ze všech nádorů u psa. Metastatické nádory ledvin jsou mnohem častější než primární (nejčastěji lymfosarkom). Mezi tumory ledvin patří – karcinom, adenom, karcinom a papilom přechodného epitelu, karcinom dlaždicového epitelu, nediferencovaný karcinom, anaplastický sarkom, fibrom, hemangiosarkom, lymfosarkom, hamartom, neuroblastom.

Nejčastější je renální karcinom. Postiženi bývají starší zvířata (8 – 9 let), častěji samci, většinou se vyskytují unilaterálně. 90% nádorů ledvin je maligní povahy, bývají zastiženy už ve stádiu metastáz. Metastazuje hlavně do plic, ale také orgánů dutiny břišní i mozku. Terapie má smysl pouze u pacientů, u kterých nebyly nalezeny metastáze. Je chirurgická – nefrektomie - odstranění změněné ledviny. Chemoterapie je použitelná pouze u lymfomu ledviny. Prognóza je špatná, euthanasie se volí v době stanovení diagnózy nebo během dalších dvou měsíců. Ojediněle pacienti přežívají po nefrektomii 9 – 25 měsíců.