Ordinační hodiny

Po-Pá: 8.00 - 19.00

So: 9.00 - 12.00


Pohotovost: 604 957 560

Kontakty

Nerudova 1040

735 81 Bohumín (zobrazit na mapě)

Tel.: 604 957 560

Email: abvet@seznam.cz

Operace měsíce

Aspirační pneumonie- megaesophagus (intoxikace karbamáty)

16.6.2011

Pětiletá fena jagteriéra přišla s podezřením na otravu karbamáty, které měla pozřít asi před týdnem. Majitelé popisují svalový třes, zvracení, výtok z nosu a sníženou aktivitu. Klinickým vyšetřením byly zjištěny přídatné šelesty nad plicním polem, horečka, hnisavý výtok z nosu, při rozrušení nebo změně polohy vlhký kašel. Rentgenologické vyšetření hrudní dutiny ukázalo alveolární zastínění vetrální části krakraniálního plicního laloku - známky aspirační pneumonie, dále megaesofagus. Endoskopickým vyšetřením zažívacího traktu byly prokázány četné ulcerace duodena a petechiální krváceniny ve sliznici žaludku a duodena. Při bronchoskopickém vyšetření byl odebrán vzorek  bronchoalveolární laváže k bakteriologickému vyšetření. Bylo provedeno také vyšetření krve.

Pacient byl hospitalizován, byla nasazena čtyřkvadrantová antibiotická terapie, léky na ochranu sliznic a podporu motility gastrointestinálního traktu, suplementace vitamíny a infuzní terapie. Fena byla krmena měkkou stravou častěji po malých dávkách ve vzpřímené poloze.

Stav feny se stabilizoval. Majiteli popisované zvracení bylo přehodnoceno na regurgitaci, která bohužel přetrvávala a hrozilo riziko opětovné aspirace krmiva. Proto byla zavedena gastrická sonda, kterou byla fena krmena. Fena byla také umístěna do kyslikového límce. Kontrolní rentgenologické a endoskopické vyšetření prokázalo přechodné zlepšení stavu. Opakované vyšetření krve zaznamenalo výraznou leukocytózu.

Během dalších dnů však došlo k plnému rozoji syndromu multiorganového selháváni s kolapsem plic ( plíce se postupně plnily purulentním sekretem) a rozvojem DIC. Na žádost majitele byla provedena eutanázie. Následná pitva prokázala výrazné poškození plicních laloků - nevzdušnost, hlenohnisavý výpotek - výrazná aspirační pneumonie. Výsledek bakteriologického vyšetření prokázal vysoce rezistentní bakteriální multikulturu.

Prognóza aspirační pneumonie závisí na charakteru a množství aspirovaného materiálu a celkové kondici zvířete. Možné komplikace jsou ARDS, abscedace a konsolidace plicního laloku. Vdechnutý materiál může způsobit obstrukci dýchacích cest, edém, zánět a nekrózu sliznice dýchacích cest a následně bakteriální pneumonii. Terapie je náročná, citlivost bakterií k antibiotikům se často během onemocnění mění. Musíme odhalit příčinu aspirace. Problém může být lokalizován v hltanu (myastenia gravis, anatomická malformace, poškození nervů), jícnu (megaesofagus, refluxní esofagitida, esofageální obstrukce), k aspiraci může dojít také při sedaci nebo celkové anestezii, rozštěpech patra, oronasální píštěli.

V tomto případě byl aspirován regurgitovaný obsah z jícnu, který se tam hromadil v důsledku megaesofagu. Jednou z příčin megaesofagu je otrava inhibitory cholinesterasy - karbamáty. Enzym cholinesterasa odbourává acetylcholin. Inhibicí tohoto enzymu dochází ke kumulaci acetylcholinu na postsynaptickém receptoru a tím přehnanou stimulci efektoru. Do organismu  vstupují karbamáty transkutánně, respirtorním traktem a perorálně. Dochází postupně k hypersalivaci, zvracení, průjmu, mióze, bradykardii, depresi, ataxii, dále svalovému třesu, křečím, hypertermii, dyspnoi, nakonec dechovému selhání až smrti. Pokud zvíře akutní intoxikaci přežije, hrozí mu sekundárně vznik megaesofagu a to v důsledku vyčerpání postsynaptických spojů, které byly v neustále stimulaci během první akutní doby intoxikace. Postsynaptická spojení pak potřebují relativně dlouhou dobu na zotavení a nereagují na normální neurologické podměty. Stav je reverzibilní. Při akutní otravě se podává antidotum atropin.