Ordinační hodiny

Po-Pá: 8.00 - 19.00

So: 9.00 - 12.00


Pohotovost: 604 957 560

Kontakty

Nerudova 1040

735 81 Bohumín (zobrazit na mapě)

Tel.: 604 957 560

Email: abvet@seznam.cz

Operace měsíce

Lymfom

11.4.2012

Lymfom - maligní proliferace lymfocytů, postihuje psy zejména ve věku 6-12 let. Z anatomického hlediska rozeznáváme 4 formy:

1,multicentrická - charakterizována generalizovanou lymfadenopatii, postižení jater, sleziny nebo kostní dřeně nebo kombinací těchto.

2, mediastinální - charakterizována medisatinální lymadenopatii s nebo bez infiltrace do kostní dřeně

3, alimentární - charakterizována solitární, difusní nebo multifokální infiltací v GIT s nebo bez intraabdominální lymfadenopatie.

4, extranodální - postihující ostatní orgány a tkáně (ledviny, nervový systém, oči, kůži)

V 80% se u psů vyskytuje forma multicentrická. Projevy tohoto onemocnění jsou většinou nespecifické, související s postiženým traktem - hubnutí, anorexie, letargie, jedna nebo více podkožních mas, kašel, edém (při obstrukci zvětšenou mízní uzlinou). Mízní uzliny bývají zvětšené 5-15x, nebolestivé, volně pohyblivé.

Dle TNM sytému rozlišujeme 5 stupňů tohoto onemocnění:

1. stupeň - postiženan jen jedna mízní uzlina

2. stupeň - postiženo více mízních uzlin, ale buď jen kraniálně nebo jen kaudálně

3. stupeň - generalizované postižení mízních uzlin

4. stupeň - genaralizované postižení mízních uzlin plus hepatomegalie a/nebo splenomegalie

5. stupeň - některý z předcházejících stupňů plus postižení kostní dřeně nebo extranodální tkáně

Diagnoza je stanovena na základě klinického vyšetření,sonografické vyšetření dutiny břišní, rentgenologického vyšetření dutiny hrudní, cytologie z postižení mízních uzlin popř na základě histopatologického nálezu.

Histologicky pak rozlišujeme grade. ten se stanovuje od 1 do 3.

Dle TNM staging systému, gradu, klinických příznaků a klinickopatologických informací je stanovena prognoza a zvolena agresivita terapie. Všeobecně platí čím nižší stageing a nižší grade, tím je terapie uspěšnější.

Neléčení psi se od stanovení diagnozy dožívají 4-8 týdnů, většina psů léčených podle některého z chemoterapeutických protokolů přežívají 6-16 měsíců, 20%-30% psů žijí po stanovení diagnozy ještě víc jak 2roky.

Na naší kliniku byl přiveden 8-mi letý pes, kříženec drsnosrstého jezevčíka jménem Jerry pro několik dnů trvající apatii, anorexii a třes. Klinickým vyšetřením jsme zjistili: hmotnost 7,7kg, teplota 38,6, zvětšené submandibulární a popliteální mízní uzliny, sliznice růžové, vlhké,CRT do 2s, abdomen prohmatný palpačně nebolestivý, poslechově srdce i plíce bez patologického nálezu. Ultrasonografickým vyšetřením bylo zjištěno zvětšení mezenteriálních mízních uzlin, bez nálezu spleno- a hepatomegalie, rentgenologický nález na plicích byl bez patologického nálezu. V krvi byly pouze mírně zvýšeny jaterní parametry. V cytologii z aspirátu mízních uzlin byl nález: velké množství blastů (středně velká až velká buňka s velkým jádrem, jemným chromatinem, jadérkem a malým množstvím bazofilně se barvící cytoplazmy, perinukleární světlá zóna.) Na základě těchto výsledků jsme stanovili diagnozu lymfom.

Majitelé se po seznámením prognózy tohoto onemocnění rozhodli pro léčbu. V terapii jsme zvolili modifikovaný protokol dle Wisconsin-Madisona. Jerry na terapii zareagoval velmi dobře,bez výrazných vedlejších příznaků, již po měsíční chemoterapii byla velikost mízních uzlin v normálu, Jerry byl aktivní,veselý, normálně žral. Remise u tohoto pacienta přetrvávala 6 měsíců. Pak došlo k recidivě.