Ordinační hodiny

Po-Pá: 8.00 - 19.00

So: 9.00 - 12.00


Pohotovost: 604 957 560

Kontakty

Nerudova 1040

735 81 Bohumín (zobrazit na mapě)

Tel.: 604 957 560

Email: abvet@seznam.cz

Operace měsíce

Intoxikace rodenticidy- transfuze krve.

15.9.2012

 

Byl k nám přiveden jezevčík, pes, 7 let starý s asi týden trvající slabostí, která se postupně zhoršovala, a pes už se nebyl schopen sám pohybovat, nežral. V anamnéze byla důležitá informace – možnost pozření jedu na hlodavce (kumarinových derivátů). Pes byl apatický, sliznice anemické, CRT neměřitelné, auskultace srdce – mitrální přídatný šelest, bukální krvácení výrazně prodloužené. Vyšetření krve - zvýšené jaterní enzymy (ALT, AST, ALP), výrazná trombocytopenie a anémie. V diferenciální diagnostice jsme zvažovali IMHA, DIC, krvácení, koagulopatie (hlavně poruchu sekundární hemostáze - nedostatek vitamínu K1). Proto bylo provedeno také hemostazeologické vyšetření krve (PT - protrombinový čas/Quickův test, APTT - aktivovaný parciální tromboplastinový čas, ACT - aktivovaný koagulační test, BT - čas bukálního krvácení, koncentrace fibrinogenu a fibrin degradačních produktů) s výsledkem: prodloužený BT, APTT, PT ACT, mírně snížená koncentrace fibrinogenu. Také jsme provedli vyšetření pro vyloučení autoimunitního onemocnění (IMHA) ANA test a Coombsův test s negativním výsledkem. Krevní parazité byli vyloučení fast testem IDEXX. Výsledky prodloužených času srážlivosti krve potvrdily diagnózu- intoxikace kumarinovými jedy.

Základním kamenem léčby byla transfuze plné krve a podání vitamínu K1. Psa jsme dali do řádně vypodloženého boxu, aby nehrozilo poranění a následné krvácení. Následující den byl stav pacienta o něco lepší – přijímal potravu a vodu, byl aktivnější, sliznice světle růžové, hodnoty červeného krevního obrazu se také zlepšily. Nicméně bukální krvácení bylo stále prodloužené a psovi při změně polohy mírně krvácelo z nosu. Makroskopicky byla přítomná krev v moči. RTG plic neprokázal krvácení do plicního parenchymu a tělních dutin. Neurologické vyšetření neprokázalo změny. Byla vyslovená dobrá až opatrná prognóza a majitel souhlasil s další transfúzí krve a pokračovalo se v nastavené terapii.

Kumarinové deriváty jsou významnou a aktuální skupinou rodenticidů. K intoxikaci dochází pozřením toxické nástrahy nebo otráveného hlodavce. Účinná látka je ze zažívacího ústrojí rychle resorbována a krví transportována do jater. Zde díky své podobné stavbě s vitamínem K1 s tímto vitamínem soutěží a brání tak aktivaci některých srážecích faktorů, ke které je vitamín K1 potřebný. Dochází k nedostatku aktivních srážecích faktorů, narušení stěn krevních kapilár, k jejím rupturám a krvácení. Klinika začíná slabostí, malátností, spontánním krvácením z přirozených tělních otvorů, dále dochází k epistaxi, hematemézy, meleně, hematurii, krváceninám na sliznicích, v podkoží, zvířata dlouhodobě krvácí i z malých poranění. Později zvířata krvácí do kloubů a tělních dutin. Vše je doprovázeno anemií sliznic. Při hemostazeologickém vyšetření jsou prodlouženy časy ACT, PT, APTT, čas bukálního krvácení může být v normě nebo prodloužený, koncentrace fibrinogenu je normální nebo snížená, koncentrace fibrin degradačních produktů je v normě nebo zvýšená, dochází k trombocytopenii a anémii. Včasná terapie do 2-5 hodin po pozření zahrnuje výplach žaludku, podání aktivního uhlí, dále se aplikuje vitamín K1 ve vysokých dávkách. První dávka podkožně, další perorálně a to po dobu minimálně pěti týdnů. Zvířata se udržují v klidu, bez zátěže a možnosti zranění. Diferenciální diagnostika poruch krevní srážlivosti zahrnuje poškození primární hemostáze - poruchy krevních destiček, Von Willebrandova nemoc, mezi poruchy sekundární hemostáze patří vrozené defekty některých srážecích faktorů, Hemofilie, nedostatek vitamínu K1 nebo poruchy jeho metabolismu, koagulopatie při přítomnosti antikoagulačních látek (např. heparin), koagulopatie při přítomnosti protilátek proti faktorům krevního srážení.

 

Bez pomoci dobrovolníku z řad našich klientů, jejichž pejsci jsou dárci krve, bychom například tomuto pacientovi nepomohli a pes by umřel. Děkujeme tímto všem, kteří nám dávají k dispozici krev nutnou na transfuze.