Ordinační hodiny

Po-Pá: 8.00 - 19.00

So: 9.00 - 12.00


Pohotovost: 604 957 560

Kontakty

Nerudova 1040

735 81 Bohumín (zobrazit na mapě)

Tel.: 604 957 560

Email: abvet@seznam.cz

Operace měsíce

Cystadenokarcinom ledviny

3.4.2014

Neoplazie ledvin představují asi 2% ze všech nádorů vyskytujících se u psů. Nejčastějším tumorem u psů je cystadenokarcinom, který u německých ovčáků často bývá spojen s nodulární dermatofibrózou . U této nemoci je předpokládána autozomálně dominantní dědičnost. Dochází k tvorbě fibrotických nodulů a těstovitých otoků především na končetinách.

Pro nádory ledvin je typický dlouhodobý průběh bez klinických příznaků. V pokročilejších stádiích se mohou objevit hubnutí, apatie, hematurie, zvracení, bolestivost břicha, kulhání, v případě nodulární dermatofibrózy uzlovité změny na kůži.

Při vyšetření krve a moči v počátečním stadiu nemoci nemusí být zjištěny žádné odchylky, v pokročilejším stadiu se mohou objevit anemie, leukocytóza, azotemie, hyperfosfatemie, proteinurie, hematurie. Velký význam mají vyšetřovací metody jako jsou RTG, USG, popřípadě exkreční nefrografie. Diferenciální diagnóza zahrnuje hydronefrózu, cysty, hematomy, abscesy. Definitivní diagnóza je potvrzena renální biopsií. Léčba je zásadně chirurgická, využívána je buď parciální nebo totální nefrektomie a provádí se pouze v případech, kdy se nepotvrdí výskyt metastáz. Chemoterapie se doporučuje po nefrektomii a u karcinomů se využívají COX-2 inhibitory. Cystadenokarcinomy ledvin mají obecně špatnou prognózu. Prognóza závisí především na lokalizaci, rozsahu a přítomnosti metastází. Průměrná doba přežívání bez terapie u psů je 16 měsíců.

Na naší kliniku byl referován pacient z Polska trpící opakovanými otoky končetin. Majitelka psa ,devítiletého německého ovčáka, popisuje vznik intermitentních otoků především na pánevních končetinách a v oblasti šourku. Na předešlou léčbu antibiotiky nereagoval. Klinickým vyšetřením byly zjištěny těstovité otoky na obou pánevních končetinách v oblasti tarsu a nad tarsem a také v oblasti předkožky. Mízní uzliny nezvětšené, puls na pánevních končetinách hmatný, sliznice růžové, vlhké, CRT do 2s, srdce a plíce poslechově bez nálezu, abdomen prohmatný, nebolestivý. V biochemickém a hematologickém profilu krve nebyly shledány žádné odchylky od normálu. EKG – sinusový rytmus, RTG hrudníku a břicha bez nálezu, USG na levé ledvině hypoechogenní útvar velikosti 1,8*1,8cm. Na základě tohoto nálezu jsme odeslali sérum do laboratoře na stanovení nádorových markerů AFP a CEA . Nádorový marker AFP se využívá pro diagnostiku lymfomu, jaterních a alimentárních neoplazií, CEA marker je využíván při monitoringu karcinomu. Hodnota AFP byla mírně zvýšená, CEA významně zvýšená. Na základě nálezu na USG, zvýšeného nádorového markeru a klinických přízanků byla stanovena suspektní diagnóza cystadenokarcinom ledviny (diagnózy hydronefroza a renální cysta byly tímto vyloučené). Pro definitivní potvrzení diagnózy byla majitelům nabídnuta laparoskopicky asistovaná biopsie ledviny k histologickému vyšetření. Tu majitelé odmítli. Bylo přistoupeno ke konzervativní terapii- piroxikam (COX-2 inhibitor).