Ordinační hodiny

Po-Pá: 8.00 - 19.00

So: 9.00 - 12.00


Pohotovost: 604 957 560

Kontakty

Nerudova 1040

735 81 Bohumín (zobrazit na mapě)

Tel.: 604 957 560

Email: abvet@seznam.cz

Operace měsíce

Hypertrofická osteopatie

3.10.2014

periostální reakce - šipky

Byla k nám dovedena kastrovaná fena německého ovčáka, stáří 11 let, pro 4 dny trvající apatii, obtížné vstávání a chůzi, kulhání.

Fena se pohybovala s obtížemi, kulhala na pravou hrudní končetinu. Karpy obou končetin byly oteklé, temperující, bolestivé. Teplota byla zvýšená 39,4. Provedené vyšetření krve bylo bez patologického nálezu (bpn), UZV vyšetření břišní dutiny – bpn, vyšetření moči – bpn, v anestezii bylo provedeno RTG vyšetření končetin, odběr a vyšetření synoviální tekutiny a posléze RTG hrudníku. Cytologickým vyšetřením synovie bylo zjištěno přítomnost erytrocytů (+++), nedegenerovaných neutrofilů (+). RTG vyšetření končetin – periostální reakce (hypertrofická osteopatie) na metatarsálních a metakarpálních kostech, na radiu a ulně obou končetin. RTG hrudníku – kulovitý útvar v oblasti dorzálního laloku plic.

Z důvodu infaustní prognózy a závažnosti stavu feny byla na žádost majitele provedena euthanasie.

 

Hypertrofická osteopatie (hypertrofická pulmonální osteopatie, hypertrofická pulmonální osteoartropatie, Maries disease) je palisádová, dobře ohraničená periostální reakce na metafýze a diafýze dlouhých kostí, hlavně distálních (metakarpálních, metatarsálních). Je bilaterálně symetrická. Rozvíjí se v souvislosti s chronickým, obvykle neoplastickým onemocněním v dutině hrudní nebo břišní. Postihuje psy středního až staršího věku. Onemocnění se projevuje kulháním, otokem, bolestivostí a temperací postižené oblasti. Mezi primární příčiny se řadí nejčastěji plicní tumory, ale také plicní granulomy, abscesy, chronické bronchopneumonie, plicní  tuberkulóza, Spirocerca lupi v jícnu, dirofilarióza, tumory žeber, endokarditida. Další příčinou mohou být adenokarcinomy jater, karcinomy nadledvinek, primární neoplasie močového měchýře. Pokud se podaří vyřešit primární příčinu, změny mohou vymizet, ale trvá to značně dlouho. Bolestivost, otok a temperace kloubů mizí do týdne, kulhání během 3-4 měsíců. V patogenezi tohoto onemocnění se uplatňuje neurovaskulární mechanismus stimulace aferentních vláken nervu vagu nebo interkostálních nervů. Dále se stimulují eferentní vlákna v pojivové tkáni a periostu končetin. Dochází zde ke zvýšenému přísunu krve (2-3x větší průtok v postižené končetině), pasivní kongesci, snížené oxygenaci a stimulaci proliferace pojivové tkáně zahrnující periost. V diferenciální diagnóze můžeme zvažovat osteomyelitidu nebo metastatické neoplasie kostí, tyto léze však nejsou na RTG bilaterálně symetrické. V léčbě se uplatňují analgetika, kortikoidy, případně unilaterální vagotomie na straně plicní léze. Prognóza je velmi nepříznivá až infaustní.periostální reakce - šipky