Ordinační hodiny

Po-Pá: 8.00 - 20.00

So: 9.00 - 12.00

Ne: 9.00 - 11.00


Kontakty

Nerudova 1040

735 81 Bohumín (zobrazit na mapě)

Tel.: 604 957 560

Email: abvet@seznam.cz

Operace měsíce

Sarkom u koček

27.11.2014

U koček se můžeme setkat s 3 typy sarkomů: virového původu,postinjekčního původu a nevirového neinjekčního původu.

Sarkom virového původu:

Je způsoben virem FeLV,jsou velice vzácné,s prevalencí cca 2%.Objevují se u mladých jedinců. Chirurgické odstranění nemá velký význam.

 

Postinjekční sarkom:

Nejčastěji se vyskytuje jako reakce na vakcinaci proti vzteklině,také se může jednat o reakci na aluminiové adjuvans ve vakcíně,kortikoidové či penicilinové injekce. Tumory se mohou začít objevovat za 2-10měsíců po vakcinaci. Postinjekční sarkomy se dělí na 3 typy, přičemž typ 1 je nejméně agresivní a typ 3 je nejvíce agresivní. Diagnostika spočívá v provedení cytologie či biopsie a histologickém potvrzení. Nejefektivnější léčba postinjekčního sarkomu je jeho chirurgické odstranění minimálně 3cm do hloubky a 3cm do šířky. U nekompletně odstraněných nebo neresekovatelných útvarů je možnost využití radioterapie, chemoterapie. Z chemoterapeutik je možné využít doxorubicin, cyklofosfamid,mitoxantrone nebo piroxicam. Novinkou v léčbě postinjekčního sarkomu je imunoterapie. Na trhu je k dostání přípravek s názvem Oncept IL-2,který obsahuje kočičí interleukin-2 canarypoxviru. Tento interleukin stimuluje některé buňky imunitního systému k tomu, aby napadaly rakovinné buňky. Největší efekt v léčbě byl zaznamenán v kombinaci s chirurgickým odstranění nádoru. Přípravek lze použít u nádorů dosahujících maximálně 2-5cm a nešíří se do dalších částí těla. S imunoterapií se začíná nejlépe měsíc od odstranění nádoru.Léčebná kúra se sestává z 6 dávek po 1 ml, první 4 dávky se aplikují po týdnu,poslední 2 dávky pak co 2 týdny. Každá dávka se rozdělí do 5 injekcí podávaných pod kůži kolem místa chirurgicky odstraněného nádoru.

 

Prevence postinjekčních sarkomů:

-vakcinovat v místech, kde je možnost snadné resekce případného tumoru

-cytologie či biopsie postvakcinačního útvaru,který perzistuje déle jak 4 měsíce, jeho velikost je větší jak 2 cm, výrazně se zvětšuje měsíc po vakcinaci.

 

Naši kliniku navštívila majitelka kocoura,věk 10 let, nekastrovaného,který měl na jiném pracovišti diagnostikován postinjekční sarkom. Tento nádor byl již 2krát odstraněn. Bohužel vždy došlo k recidivě, tentokrát však útvar postihl 2/3 těla zvířete ,tudíž byl neresekovatelný. S majitelkou jsme se domluvili na nasazení chemoterapie za účelem zmenšení útvaru a poté následné chirurgické odstranění.