Ordinační hodiny

Po-Pá: 8.00 - 19.00

So: 9.00 - 12.00


Pohotovost: 604 957 560

Kontakty

Nerudova 1040

735 81 Bohumín (zobrazit na mapě)

Tel.: 604 957 560

Email: abvet@seznam.cz

Operace měsíce

Otrava Permethrinem u koček

2.3.2015

Permethrin je syntetická organická sloučenina , která se řadí do skupiny látek , nazývaných  pyrethroidy a pyrethriny. Tyto látky se využívají jako insekticidy, akaricidy a repelenty v podobě aerosolů, antiparazitárních sprejů, spot-onů, pudrů, šamponů  a obojků.  Pyrethriny jsou přirozené látky, získávané z pylu kopretiny starčkolisté ( Chrysanthemum cinerariaefolium) , jejich syntetické analogy jsou pyrethroidy. Řada insekticidních přípravků obsahuje pyrethriny a pyrehtroidy samostatně, či v kombinaci s insekticidními karbamáty , organofosfáty nebo synergizujícími látkami (piperonylbutoxid, sezamex). V kombinaci  mají přípravky  lepší účinek a vyšší toxicitu . Pyrethriny a pyrethroidy jsou neurotropní  látky s reverzibilním neurotoxickým účinkem, rozpouštějí se v tucích a ukládají se v tukové tkáni. Mechanismus účinku spočívá ve změně napětí  na membráně nervové a svalové buňky, což  způsobí depolarizaci, inhibici receptorů GABA a následně hyperexcitabilitu nervové tkáně, dojde ke křečím.  Tyto látky jsou vysoce toxické pro ryby a kočky. Kočky nejsou schopné pyrethriny a pyrethroidy  detoxikovat pomocí nespecifických esteráz a následně konjugovat s kyselinou glukuronovou,  tak dochází k pomalému vylučování a hromadění metabolitů v tukové tkáni.  K toxickému účinku nejčastěji dochází po expozici přes kůži, méně často po olizování  ošetřeného povrchu.  Nejvíce citlivé jsou kočky do 4 let věku . K intoxikaci dochází  1-3 hodiny po aplikaci.  Mezi hlavní klinické příznaky patří  zvracení, nauzea, průjem, salivace,  ataxie, poruchy koordinace, třes, rozšířené zornice, tachykardie, hyperexcitabilita, hyperstezie, hyperpnoe, hypertermie,  záškuby kožních svalů,  záškuby distálních částí končetin,  fascikulace, svalová slabost a slabost dýchacích svalů, což způsobí respirační tíseň, mortalita se vyskytuje v 10%. Je důležité odlišit otravu pyrethriny a pyrethroidy od otravy způsobené  karbamáty a organofosfáty, aplikuje se atropin v dávce 0,02 – 0,04 mg/kg IV. Pokud se jedná o otravu pyrethriny a pyrethroidy tato dávka stačí k potlačení toxického účinku.  Při otravě karbamáty a organofosfáty je k detoxikaci potřeba vyšší dávka atropinu . Terapie  zahrnuje omytí postižené kůže šampónem a vlažnou vodou ( při použití teplé vody, dojde k prokrvení pokožky a látka se více absorbuje), je potřeba použít větší množství šampónu, protože pyretroidy jsou nerozpustné ve vodě. Při požití per os do dvou hodin vyvolat zvracení,popř. výplach žaludku apodání živočišného uhlí . Syptomatická terapie zahrnuje: infuzi, klid, udržení tělesné teploty, nutriční podporu, nízkotučnou stravu ( tučná strava zvyšuje vstřebávání přípravku). Na křeče a svalové záškuby  - diazepam , pentobarbiton,  methocarbamol, na hypersalivaci atropin.

Na naši kliniku byla přivedena čtyřletá kočka Nela s patrným svalovým třesem a nervovými záškuby. Majitelka kočce aplikovala mezi lopatky pipetu advantix( permethrin) pro psa nad 25 kg. Klinickým vyšetřením  bylo zjištěno: váha 3,6 kg, teplota 38,1°C, sliznice růžové, vlhké CRT  1s, mízní uzliny  nezvětšené, srdce a plíce poslechově BPN, abdomen prohmatný, zornice reagující na osvit, třes, záškuby svalů, salivace.                                                             Biochemické vyšetření krve: ALT 1,12 µkat/l, ostatní hodnoty BPN Terapie: omytí srsti větším množstvím šampónu  s vlažnou vodou, infuze – Ringerův roztok s glukózou , apaurin ( diazepam)  3x po 10 minutách, nízkotučná strava. Druhý den: třes a svalové záškuby mnohem  menší intenzity, kočka je mazlivá, aktivní, žere, pije, pokračování v infuzní terapii.Třetí den: kočka bez třesu, propuštěna domů, doporučena nízkotučná strava minimálně 3 týdny.