Ordinační hodiny

Po-Pá: 8.00 - 19.00

So: 9.00 - 12.00


Pohotovost: 604 957 560

Kontakty

Nerudova 1040

735 81 Bohumín (zobrazit na mapě)

Tel.: 604 957 560

Email: abvet@seznam.cz

Operace měsíce

Vrozená kaudolateralní luxace hlavice vřetení kosti (congenital radial caudolaterally luxation)

18.1.2011

Na naše pracoviště byl referován pacient 3 roky, Bernský sal. pes, léčen na jiném pracovišti na vývojovou vadu předloktí - krátká ulna- předčasný uzávěr distální růstové zóny ulny. Problémy byly zaznamenané u psa ve věku 4 měsíců. Korekce byla provedena v 8 měsících !! A to prostou ostektomii distální ulny.

Pes byl předveden pro intermitentní kulhání 3 stupně na obě přední končetiny. Lokty byly zřetelně zhrublé s varózním postavením. Při revizi majitelem doručených RTG snímků pořízených ve 4 a 8 měsíci byla diagnóza na našem pracovišti přehodnocena na vrozenou kaudolaterální luxaci hlavice vřetení kosti. Byly provedené nové RTG snímky s nálezem střední osteoartrózy lokte, FCP fragment volný, kissing léze med. kondylu humeru, trochleární inkongruita, angulární derformita carpu s valgozním carpem.

Byly navržené postupy -1. artroskopické ošetření mediální kompartmentu lokte

2. koreční angulární osteotómie - kterou majitel odmítl

Kloub je dnes již vážně poškozen a náprava kloubu do plně funkčního stavu je nemožná. Jsou popsány a doporučeny celkem 3 operační postupy, které mohou upravit hlavici vřetení kosti tak, aby se vyvíjela optimálním směrem. Operační technika, kterou pes prodělal, není určená pro tuto vadu. Proto nemohlo dojít k nápravě vrozené luxace lokte. Stav dnes můžeme jen korelovat čištěním kloubu a podpornou terapii. U pacienta jsme provedli atroskopické ošetření mediálního kompartmentu s extyrpaci volných fragmentu MCP, ošetření chrupavky. Tento způsob ošetření jsme již několikrát provedli u pacintů, kteří v mládi prodělali fraktůru distalního humeru, u které nedošlo k vyhojení ve 100% repozici. A došlo tak k inkongruitě a následnému poškození mediálního kompartmentu lokte.

Vrozené luxace loketního kloubu jsou méně časté vývojové vady, jsou často poškozené oba klouby. Rozeznáváme 3 typy luxace:

1. proximální ulnární luxace, která je častá u malých plemen, ulna často luxuje laterálně a to až o 90 st.

2. proximální radiální luxace (subluxace), častá u velkých plemen. Rádius luxuje kaudolaterálně.

3. Luxace rádia i ulny laterálně s rotací o 90 st.

U koček se setkáváme s radiální luxaci hlavice jako sekundární důsledek radioulnární synostosy - srůstu.