Ordinační hodiny

Po-Pá: 8.00 - 19.00

So: 9.00 - 12.00


Pohotovost: 604 957 560

Kontakty

Nerudova 1040

735 81 Bohumín (zobrazit na mapě)

Tel.: 604 957 560

Email: abvet@seznam.cz

Operace měsíce

TRICHINELÓZA U PSA jako příčina megaesophagu

26.8.2011

Trichinella spiralis ve svalovině - histologický řez

Sedmiletý pes plemene irský setr byl předveden s chronickými zažívacími problémy, které zahrnovaly silnou plynatost ( majitelka popisovala výraznou distenzi abdomenu po nakrmení a flatulenci ) trvající několik měsíců, poslední 3 týdny dávení s výhozem. S potížemi navštěvoval jiné pracoviště. Po nasazení klinické diety Hill´s i/d a H2-blokátoru ( Ranital tbl. ) plynatost částečně ustoupila. Během posledního týdne však pes opakovaně zvracel / regurgitoval s frekvencí až 20x za den, konzistence: hustá bílá pěna, tekutina, někdy potrava, majitel popisoval dávení v různém časovém odstupu po pití vody či krmení, břišní lis byl údajně také zapojen.
Před týdnem provedena vyšetření krve ( krevní obraz fyziologický, biochemickým vyšetřením zjištěn pouze zvýšený enzym ALT 2,65, dále bylo provedeno ultrazvukové vyšetření dutiny břišní - bez patol.nálezu a rentgenologické vyšetření dutiny břišní a hrudní. Na bočním RTG snímku hrudníku je patrný výrazně rozšířený esophagus ( jícen ) v celém rozsahu, naplněný plynem, plicní vzor fyziologický. Majitelé byli seznámeni s diagnózou megaesophagus a referovaní na naše pracoviště.
Megaesophagus je abnormální rozšíření jícnu se sníženou až vymizelou motilitou ( pohyblivostí ). Může být vrozený
či získaný, kdy mezi faktory vzniku patří: neuromuskulární onemocnění ( myasthenia gravis - 25% případů u psů , SLE, myositidy, myopatie, tetanus/botulismus, psinka, glykogen storage disease ), obstrukce jícnu ( anomálie cévního prstence, neoplazie, striktura, cizí těleso, granulom,... ), endokrinní onemocnění ( nedostatečnost štítné žlázy, hypoadrenokorticismus ), intoxikace ( anticholinesterázy - např. insekticidy s obsahem organofosfátů či karbamátů ; olovo, thallium, akrylamid ) a další onemocnění jako brániční kýla, zánět jícnu, GDV. Velmi často však bývá etiologie nejasná - tzv. idiopatický megaesophagus.
Klinickým vyšetřením pacienta byl zjištěn zhoršený výživný stav, tělesná teplota v normě, sliznice růžové, zvýšený slinotok, povrchové mízní uzliny klidné, patrné známky dehydratace, abdomen měkký prohmatný.
Byly zhotoveny nové RTG snímky,potvrzující megaesophagus a v dutině břišní ukazující lextrémní plynatost. Dále odběr krve na hematologické a biochemické vyšetření, na kontrolu funkce štítné žlázy ( tyroxin a TSH ) a protilátky proti acetylcholinovým receptorům. Z výsledků bylo patrné zvýšení jaterních enzymů ( ALT 2,16, AST 1,14, ALP 2,53 ),  zvýšený svalový enzym kreatinkináza ( CK 12,11) a zvýšený počet bílých krvinek ( Leu 22,5 ). Pacient byl stabilizován infuzní podpůrnou léčbou, byla nasazena antibiotická clona ( enrofloxacin ) a antiemetická terapie ( metoclopramid, famotidin, omeprazol ). Následující den bylo v celkové anestezii provedeno endoskopické vyšetření. Sliznice jícnu byla bez patologického nálezu, v kaudální části však byla objevena extraluminální obstrukce jícnu  ( viz. sekce VIDEO - Esophagus extraluminální obstrukce). Na základě tohoto nálezu podstoupil pacient probatorní laparotomii, která potvrdila extraluminální masu přímo v místě průchodu jícnu přes bránici vycházející ze svaloviny bráničního pilíře. Tkáň tlačící na jícen byla odstraněna a odebrány vzorky na histopatologické vyšetření s podezřením na neoplazii svaloviny.
Postupně jsme obdrželi laboratorní výsledky,  štítné žlázy , v normě ( T4 1,3 ug/dl a TSH <0.030 ng/ml) a pozitivní test na cirkulující protilátky proti acetylcholinovým receprotům, který potvrdil myasthenii gravis - onemocnění z poruchy neuromuskulárního přenosu. U starších psů se jedná o získanou formu ( irský setr je predisponované plemeno) - tvorba protilátek proti acetylcholinovým receptorům a postsynaptickým membránám vzniká jako imunitní porucha nebo paraneopastický syndrom např. při thymomu. Diagnostika je založená na stanovení titru protilátek proti acetylcholinovým receprotům, hematologické a biochemické vyšetření jsou většinou beze změn, někdy dochází ke zvýšení kreatinkinázy. Terapie spočívá v podávání inhibitorů cholinesterázy ( pyridostigmin bromid ), popř. imunosupresivní terapie, léčba je dlouhodobá - řádově několik měsíců.

Pacient byl propuštěn do domácí péče s pokračováním v dosavadní medikaci s přidáním přípravku Mestinon ( pyridostigmin bromid ) a probiotik. Majiteli bylo doporučeno postupně rozkrmovat kašovitou dietní stravou podávanou z výšky s ohledem na megaesophagus. Na opakovaných kontrolách byl pes afebrilní, pooperační rána klidná, krmen frekventně malým množstvím konzervy Hill´s a/d, regurgitace sporadická.
Výsledek histopatologického vyšetření:
"Bioptát je tvořen kosterní svalovou tkání. Svalová vlákna jsou fokálně nekrotická s obsahují řezy nematody, v okolí je granulomatosní zánět a v intersticiu také lymfoplasmocytární infiltrace. Morfologické změny jsou patognomické pro trichinelózu s typickou lokalizací v příčně pruhované svalovině bránice. Neoplazie není přítomna."
Trichinelóza je závažné parazitární onemocnění vyskytující se u masožravců, všežravců i člověka, rozšířené je prakticky po celém světě. U psů a koček se vyskytuje zcela výjimečně. Na území ČR nebyl výskyt tohoto onemocnění u psa  již řadu let zaznamenán. Původcem je parazit - hlístice Trichinella spiralis ( svalovec stočený ) a v zemích EU se vyskytuje v přírodě u volně žijících zvířat ( zejména lišek a divokých prasat ). K nakažení dojde pozřením nedostatečně tepelně opracovaného masa s larvami trichinel - po natrávení svaloviny se larvy uvolní, zavrtají se do poslizničí tenkého střeva, rychle dospívají a rozmnožují se. Nové larvy se dostávají lymfou do krevního oběhu a krví do kosterní svaloviny ( nejčastěji bývají napadeny bohatě prokrvené svaly jako bránice, mezižeberní svaly, jazyk, svaly končetin ).Larvy vnikají do svalových vláken a po ukončení růstu kolem sebe vytvářejí pouzdro s pevnou stěnou. K uvolnění larev z cyst dochází za 4-6 týdnů a ve svalovině se kolem nich vlivem zánětlivé reakce tvoří vazivový obal, asi za půl roku dochází u některých ke zvápenatění.
Léčba se provádí podáváním přípravků na bázi benzimidazolu ( Fenbendazol 50mg/kg /den p.o. 10 dní ), je účinná jak na střevní, tak i svalové trichinelly.

Náš psí pacient 14 dní od operace nezvrací ani neregurgituje, potravu přijímá, pije, pomalu přibírá na váze, je přeléčený fenbendazolem a pokračuje v léčbě myasthenie gravis a megaesophagu. Vzhledem k histologickému nálezu předpokládáme, že onemocnění bude reverzibilní a dojde k úplnému vyléčení.