Ordinační hodiny

Po-Pá: 8.00 - 19.00

So: 9.00 - 12.00


Pohotovost: 604 957 560

Kontakty

Nerudova 1040

735 81 Bohumín (zobrazit na mapě)

Tel.: 604 957 560

Email: abvet@seznam.cz

Operace měsíce

Chronická myeloidní leukemie u feny BSP

30.9.2011

Absolutní lymfocytoza

Starší fena bernského salašnického psa byla předvedena s nespecifickými symptomy: chronický průjem, zvracení, nechutenství, hubnutí, poslední dny letargie, fena neschopna chůze. Klinickým vyšetřením byl zjištěn zhoršený výživný stav, špatná kvalita srsti,  fyziologická tělesná teplota ( 38,0°C ), sliznice růžové, sušší, CRT 2s,  povrchové mízní uzliny klidné, v perianální oblasti povrchová dermatitida a myiáza. Ultrasonografické vyšetření dutiny břišní zvětšené mesenteriální mízní uzliny, RTG vyšetření hrudní i břišní dutiny Bpn. Cytologické vyštření stěru z rekta:  neutrofily +, bakterie + chudší spektrum, epitelie ++. Vyšetření moči: specifická hustota 1.010, pH 6, chem. negat., v sedimentu velké množství neutrofilů i ve shlucích, detritus. Výrazné abnormality jsme zaznamenali až v krevním obrazu a biochemickém profilu: enormní leukocytóza - počet bílých krvinek neměřitelný nad 300 T/l, segmenty  0,08, tyčky  0,01, lymfocyty 0,84, eozinofily 0,01, monocyty 0,06, v krevním nátěru: lymfocytóza, blasty, atypické formy lymfocytů s patologiemi plazmy a jader,  u erytrocytů mikrocytóza, anizocytóza, Howel-Jollyho tělíska. Biochemickým vyšetřením byly zjištěny změny v jaterním i ledvinném profilu ( urea 48,8, kreatinin 449, P 5,58, ALT 1,21, ALP 32,29, GMT 0,44, celk. bilirubin 13 ).
Byla vyslovena suspektní diagnóza chronické myeloidní leukemie ( velmi vysoké hodnoty leukocytů -více než 300 T/l)  v pokročilém stadiu s multiorgánovým selháním. Byla navržena biopsie kostní dřeně pro stanovení definitivní diagnózy. Majitel další postup vzhledem k infaustní prognóze odmítl.

LEUKEMIE u psa se vyskytuje v několika formách. Dle průběhu a patofyziologie je dělíme na akutní a chronické, myeloidní a lymfoidní. Tři čtvrtiny případů jsou akutní myeloidní leukemie, ačkoli většina je zprvu diagnostikována z krevního nátěru jako akutní lymfoidní a diagnóza  je pak upeřesněna cytochemickým barvením krevního nátěru a myelogramu. Co se týká poměru výskytu leukemie : lymfom u psů, je toto číslo 1:10, podle některých studií i vyšší.
AKUTNÍ leukemie je onemocnění kostní dřeně, při kterém dochází k patologické proliferaci prekurzorů bílých krvinek  vymykající se fyziologické autoregulaci ( = maligní transformace pluripotentní kmenové buňky ). U akutní lymfoidní leukemie ( ALL ) probíhá diferenciace v lymfoidní blasty, u akutní myeloidní leukemie ( AML ) v myeloidní / myelomonocytární blasty. Pokračující akumulace patologických blastických buněk utláčí fyziologickou krvetvorbu a dochází k anemii, granulocytopenii a trombocytopenii. Počet bílých krvinek přesahující 100 T/l ( fyziologická norma je do 17 T/l ) je u akutních leukemií výjimečná, vyskytuje se spíše u chronických leukemií. Klinické příznaky onemocnění bývají  nespecifické - letargie, anorexie, hubnutí, perzistentní nebo rekurentní horečka, zvracení či průjem, kulhání, splenomegalie, hepatomegalie, bledost sliznic. Generalizovaná lymfadenopatie je většinou jen mírná, může se vyskytnout porucha funkce ledvin v důsledku leukemické infiltrace. Léčba ( chemoterapie)  je většinou neúspěšná - buď nedojde k remisi nebo selže snaha o udržení remise, další příčinou je rozvoj multiorgánového selhání  ( infiltrace tkání leukemickými buňkami ) a více než polovina pacientů umírá následkem fatální sepse či krvácení. U AML je i při razantní chemoterapii remise  vzácná nebo velmi krátká s přežitelností do 3 měsíců. U ALL je prognóza o něco lepší, nicméně úspěšná odpověď na léčbu je mezi 20-40% s přežitelností také do 3 měsíců.
CHRONICKÁ MYELOIDNÍ leukemie vzniká v důsledku hromadění určitých bílých krvinek následkem poruchy apoptózy ( bílé krvinky neumírájí ) , nadměrná proliferace krvinek není rozhodující.
Počáteční asymptomatická chronická fáze může probíhat měsíce až roky. S postupijící agresivitou choroby se pacient dostává do akcelerované fáze, kdy se objevuje zvýšená unavitelnost, neinfekční febrilie, splenomegalie s bolestivými infarkty, v krevním obrazu trombocytopenie, anemie, zvýšené množství blastů, někdy i eosinofilů a basofilů. Nemoc vrcholí tzv. blastickým zvratem - krizí podobající se akutní leukemii ( zhoršení symptomů, hubnutí, letargie, může se objevit leukemická infiltrace kůže a jiných ogránů, v krevním obrazu leukocytóza 300 T/l a více, nezralé formy granulocytů).
Terapie spočívá v akcelerační fázi v medikamentózním snižování počtu Leu, vydatná hydratace a allopurinol pro ochranu ledvinných glomerulů. Doba přežitelnosti u léčeného pacienta se pohybuje mezi 4-15 měsíci. V blastickém zvratu je možné vyzkoušet chemoterapeutický protokol jako u akutní leukemie, ale léčba je většinou neúspěšná.
CHRONICKÁ LYMFATICKÁ leukemie má klinický průběh velmi podobný jako u chronické myeloidní leukemie, navíc se vyskytuje uzlinový syndrom, tzn. generalizovaná lymfadenopatie, výrazná spleno- a hepatomegalie, častější komplikace infekčními onemocněními, progrese je pozvolná. V krevním obrazu dominuje leukocytóza s absolutní lymfocytózou - může být ještě vyšší než u CML aniž by se onemocnění klinicky manifestovalo, později se objevuje paraneoplastický syndrom - anemie a trombocytopenie.
Počáteční stadia se neléčí - leukocytóza a uzlinový syndrom nejsou indikací k terapii, řeší se anemie a trombocytopenie. Při chemoterapii a imunosupresivní léčbě dochází k normalizaci hematologických a klinických nálezů až za 1-6 měsíců, doba přežitelnosti je poměrně dlouhá, běžně více než 2 roky.