Po—Pá 08.00 — 18.00 So 09.00 — 12.00 Ne 09.00 — 11.00

Pohotovost So – Ne – svátky do 19.00

Čeština

Čeština

Polski
Hlavní strana Zpracování osobních údajů

Není nic horšího…

…než emailová schránka plná nevyžádané pošty. Pokud se chcete zaregistrovat k odběru našich newsletterů, zřejmě nás máte rádi. Na mnou duši na psí uši, budeme se snažit, aby to trvalo co nejdéle a tak Vás nebudeme otravovat zbytečně často.

 

Ale když napíšeme nějaký zajímavý článek, nebo se rozhodneme, že je čas pro malý dárek a uspořádáme nějakou slevovou akci, vy se o tom v newsletteru dozvíte jako první.

 

Vše se zdá být skvělé a zalité sluncem, ale abychom to měli kompletní, přečtěte si prosím, s čím vlastně dáváte souhlas.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Já, MVDr. Martin Novák, IČ: 711 930 06, se sídlem Nerudova 1040, 735 81 Bohumín, (dále jen „MVDr. Martin Novák“) bych Vás tímto rád informoval o tom, jak zpracovávám Vaše osobní údaje, které získávám v souvislosti s návštěvou webových stránek veterinární kliniky ABVET, www.abvet.cz.

Správce vašich osobních údajů

MVDr. Martin Novák
IČ: 711 930 06
Sídlo: Nerudova 1040, 735 81, Bohumín

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese [email protected] nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

Zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů (obchodních sdělení firmy MVDr. Martin Novák, ABVET veterinární klinika).

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

Ochrana Vašich údajů

Průběžně jsou přijímána veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 

právo na přístup k osobním údajům

právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů

právo na omezení zpracování osobních údajů

právo na přenositelnost osobních údajů

právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

právo vznést námitku.

 

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na mne jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu [email protected]. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

MVDr. Martin Novák nemá povinnost jmenovat a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 17. 12. 2020 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.

Objednejte se

Zavolejte nám na +420 604 957 560, nebo do formuláře vyplňte potřebné údaje a my vás budeme kontaktovat zpět v nejbližším možném termínu.

1. Majitel
2. Zvíře
3. Co Vás trápí

* Povinné informace

Další krok

Pohlaví:

Kastrace:

Zpět Další krok

Co Vás trápí:

Váš vzkaz

Zpět

Děkujeme Vám za odeslání.

Ozveme se Vám co nejdříve telefonicky a domluvíme se na vyhovujícím termínu a času návštěvy.

Online konzultace